PRODAJNI ASORTIMAN

Administracija

Standardizacija

 

Prateći zahteve kako stranog, tako i domaćeg tržišta, preduzeće AFIX je u procesu uvodjenja sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2000.

20 GODINA SA VAMA

Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge AFIX d.o.o. | Aerodromska 1a, 36000 Kraljevo, P. FAH 54, Srbija | tel/fax: +381 36 312 300 | e-mail: <a href="mailto:office@afix.rs">office@afix.rs</a></h2>