U oblasti trgovine AFIX učestvuje u aktivnoj interakciji, kako sa svojim kupcima tako i sa dobavljačima, vodeći računa da svaku inovativnost približi svojimpartnerima.

Asortiman proizvoda je osmišljen tako da kupcu na jednom mestu pruži sve što je potrebno za instalaciju vodovodne i kanalizacione mreže, sanitarnu keramiku i armaturu za opremanje kupatila, kao i sve za instalaciju parnog grejanja.

Stalno šireći asortiman pokušavamo da odgovorimo na sve zahteve modernog tržišta