Pocinkovane cevi i fiting


Pocinkovane cevi se upotrebljavaju za dvorišnu i kućnu vodovodnu mrežu, za manje lokalne vodovode i za hidrantsku mrežu na objektima. U cilju  zaštite  od  korozije cevi se posebnim postupkom galvanizacije pokrivaju tankim slojem cinka od čega potiče i naziv pocinkovane cevi.
Spajanje cevi se vrši pocinkovanim fazonskim komadima (pocinkovani fiting).

Pritisak:
Dimenzije:
Dužina cevi:
Spajanje cevi:

6bar
1/2” – 4”
6,0m
Pocinkovanim fazonski komadima