KAP PO KAP CREVO I SPOJNI ELEMENTI

Opis proizvoda


Navodnjavanje kapajućim crevima po sistemu „kap po kap“ predstavlja ravnomerno i sporo navodnjavanje biljaka pomoću ugrađenih kapalica.
Proizvodimo creva sa kapalicama za ravne terene, creva sa kompenzacionim (PC) kapalicama za brdske terene i terene pod nagibom koji je veći od 3%, kao i creva bez kapalica, na koja se naknadno, po potrebi, ugrađuju spoljne kapalice.
Kapljači se ugrađuju u cevi prečnika Ø16 i Ø20, na rastojanju od 20, 25, 33 ili 50 cm, na zahtev kupca i duže.
Kod ovih sistema nema preteranog i nepotrebnog vlaženja zemlje oko korena biljke, a pritom se obezbeđuje optimalna količina vode direktno na njen koren.
Kod nas možete kupiti spojne elemente i svu prateću opremu za instalaciju sistema „kap po kap“.

Boja:Crna
Dimenzija:Ø16 i Ø20
Razmak kapalica:2 l/h i 4l/h po kapalici
Razmak kapalica:Ø16 – 20 cm, 25cm , 33cm , 50cm; Ø20 – 20cm, 33 cm, 50 cm
Dužina kotura:Ø16 – 400m; Ø20 – 300m
Spajanje:Spojnim elementima za „kap po kap“

 

SPOJNI ELEMENTI ZA CREVO ZA NAVODNJAVANJE KAP PO KAP

ID BROJ NAZIV
VNRAZ4000 SPOJNICA ZA CREVO FI16 11/1101
VNRAZ4001 SPOJNICA ZA CREVO FI20 11/1104

ID BROJ NAZIV
VNRAZ4020 KOLENO SPOJKA FI16 11/1120
VNRAZ4020 KOLENO SPOJKA FI20

ID BROJ NAZIV
VNRAZ4050 T-SPOJKA ZA CREVO FI16 11/1110
VNRAZ4051 T-SPOJKA ZA CREVO FI20 11/1111
VNRAZ4060 T-SPOJKA REDUC ZA CREVO 20x16x20 11/1112
ID BROJ NAZIV
VNRAZ4100 SPOJKA ZA CREVO SA LEPT VENT FI16 10/1101
VNRAZ4101 SPOJKA ZA CREVO SA LEPT VENT FI20 10/1106
ID BROJ NAZIV
VNRAZ4130 LEPTIR VENTIL FI16x3/4″ SN 10/1104
VNRAZ4131 LEPTIR VENTIL FI20x3/4″ SN 10/1109
ID BROJ NAZIV
VNRAZ4150 START KONEKT SA LEPT VENT FI16 10/1102
VNRAZ4151 START KONRKT SA LEPT VENT FI20 10/1107
ID BROJ NAZIV
VNRAZ4155 GUMICA FI16 11/1140
VNRAZ4156 GUMICA FI20 11/1142
ID BROJ NAZIV
VNRAZ4200 NOSAC CREVA FI20/16 11/1150
ID BROJ NAZIV
VNRAZ4210 ZAVRSNI ELEMENT ZA CREVO FI16 11/1131
VNRAZ4211 ZAVRSNI ELEMENT ZA CREVO FI20 11/1132
ID BROJ NAZIV
VNRAZ4220 ČEP ZA CREVO FI16
VNRAZ4221 ČEP ZA CREVO FI20
ID BROJ NAZIV
VNRAZ4250 KUGLA VENTIL PVC SA HOL 1″ SN 20/2042
ID BROJ NAZIV
VNRAZ4260 VAZDUSNI ODUSAK 1″ 13/1302

 

Povezani proizvodi

Kanalizacioni fiting

PVC cevi za kućnu i uličnu kanalizaciju

CEVI I CREVA ZA ZAŠTITU KABLOVA

CEVI ZA PLASTENIKE

Pvc cevi za kućnu i uličnu kanalizaciju

Često postavljana pitanja

A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential customers, or help the visitor with a problem they may be encountering

A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential customers, or help the visitor with a problem they may be encountering

A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential customers, or help the visitor with a problem they may be encountering

A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential customers, or help the visitor with a problem they may be encountering

A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential customers, or help the visitor with a problem they may be encountering

A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential customers, or help the visitor with a problem they may be encountering

A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential customers, or help the visitor with a problem they may be encountering

A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential customers, or help the visitor with a problem they may be encountering