Usponski tuševi

Opis proizvoda


 

U našoj ponudi su različiti modeli usponskih tuševa koji imaju mogućnost priključivanja na svaku vrstu baterije za kadu i/ili tuš kadu, a svi proizvodi su usaglašeni sa EU normama.

Set sadrži nosač sapuna, šipku, crevo, ružu i ručicu tuša.


 

Povezani proizvodi

MS i PP fiting za PE cevi

VODOVOD

NAVODNJAVANJE

KANALIZACIJA

Pvc cevi za kućnu i uličnu kanalizaciju

Često postavljana pitanja

A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential customers, or help the visitor with a problem they may be encountering

A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential customers, or help the visitor with a problem they may be encountering

A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential customers, or help the visitor with a problem they may be encountering

A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential customers, or help the visitor with a problem they may be encountering

A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential customers, or help the visitor with a problem they may be encountering

A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential customers, or help the visitor with a problem they may be encountering

A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential customers, or help the visitor with a problem they may be encountering

A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential customers, or help the visitor with a problem they may be encountering