CEVI I CREVA ZA ZAŠTITU KABLOVA


PVC cevi za zaštitu kablova

PVC cevi se primenjuju i za  zaštitu elektro – energetskih i telefonskih kablova. Proizvode se u žutoj ili crvenoj boji i dužine od 4m ili 6m, ili prema zahtevu kupca.

 

Karakteristike:

 – vrlo jednostavno međusobno spajanje, brza i laka montaza;

 – mala specifična tezina, vrlo laka manipulacija i transport;

 – neosetljivost na lutajuće struje;

 – dobar električni izolator, da ne dolazi do galvanskih struja;

 – zbog odličnih mehanickih svojstava, vrlo su otporne na udarce;

 – zbog glatkih zidova, mali je koeficijent trenja pri uvlačenju kablova.

Cevi i creva za zaštitu kablova