PVC VODOVODNE (bunarske) CEVI


PVC vodovodne (bunarske) cevi su debelozidne cevi sa natičnim naglavkom (mufom) koje se primenjuju za crpljenje vode iz arterijskih bunara dubine do 150m. Proizvode se od tvrdog, neomekšanog polivinilhlorida (PVC-a), u kvalitetu koji je utvrđen standardom. Otporne su na mehaničke udare, dobar su električni izolator i mogu se trajno primeniti u temperaturnim granicama od 0 – 60 ˚C. Glatka unutrasnja površina cevi utiče na znatno smanjenje gubitka pritiska i protoka.

Boja:Siva
Dimenzije:140 mm
Dužina izrade:4000 mm
Spajanje:Natični naglavak (muf)
Bunarske cevi