Preduzeće AFIX je osnovano 1992. godine u Kraljevu. Od preduzeća sa 4 radnika i trgovinom kao osnovnom delatnošću, AFIX je danas preduzeće sa 70 radnika koje je svoju delatnost proširilo na proizvodnju i preradu plastičnih masa ekstrudiranjem i brizganjem.

Na površini od 3 hektara AFIX danas raspolaže sa 5000 metara kvadratnih modernog i funkcionalnog proizvodno – poslovnog prostora opremljenog savremenim mašinama i proizvodnim linijama za ekstrudiranje i brizganje plastičnih masa, zatvoreni i otvoreni magacinski prostor, ima svoju maloprodaju u Krajevu, PJ u Beogradu i sopstveni vozni park.